Samarbeidspartnere

Vi har fått god hjelp i oppstartsfasen. Her er noen vi vil gi en ekstra takk:

  • Asker kommune har bidratt med støtte slik at vi kommer godt i gang
  • Innbyggertorget i Slemmestad har bistått med lokaler og nyttig rådgiving
  • Slemmestad barneskole lar oss bruker lokaler til barnesjakken
  • Sjakkhuset ved Kristoffer Gressli har gitt nyttig veiledning og bidratt med nettsiden

Stor takk til dere alle!